Liên kết

Chương trình Liên Kết Đối Tác

Đối với partner có khả năng quảng bá website, blog phổ biến hoặc tài khoản mạng xã hội.

Hoàn tiền lại cho khách hàng

Thưởng cho khách hàng và động viên họ sử dụng dịch vụ hoàn tiền nhiều hơn một cách chủ động. Tìm hiểu thêm về nó và thiết lập trong phần Partner Room’s partner program settings.

Thiết lập hoàn tiền

Thanh toán tiền hoa hồng cố định

Tiền hoa hồng bạn kiếm được trả vào tài khoản theo giờ và theo ngày. Bạn có thể theo dõi chúng bằng cách đăng nhập vào phần Partner Room’s partner partner income

See your income

Tài liệu marketing và hội thảo

Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ được trang bị đầy đủ tài liệu training và tài liệu marketing được điều chỉnh theo khách hàng. Chúng tôi cũng thiết kế và tổ chức tập huấn cho đối tác và khách hàng của họ khắp thế giới

Cổng thông tin marketing của đối tácl

Không giới hạn tiền hoa hồng trên mỗi khách hàng

Chúng tôi đưa ra khoảng thu nhập tiềm năng không giới hạn, nghĩa là không hạn chế việc bạn kiếm bao nhiêu trên mỗi khách hàng. Họ sẽ duy trì tiền hoa hồng cho bạn miễn là khách hàng của bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tính phần thưởng của bạn
Dịch vụ:
9%
9%
9%
9%
27’450$

Lưu ý quan trọngt

Có một mức tối thiểu của đơn hàng trong pips (điểm giao dịch tối thiểu hoặc MTP), là mức giao dịch bạn nên có để có được hoa hồng. Về những đơn hàng sao chép từ leader với tài khoản cent và classic hoặc các giao dịch MTP được mở thủ công đang được sử dụng trong các khoản thanh toán mở rộng.

Chính sách Không áp dụng MTP có thể được áp dụng cho một số tài khoản Đối tác, theo quyết định của Công ty.