Introducing Broker

Chương Trình Đại Lý

dành cho các đối tác có nhiều kiến thức hơn hoặc làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc liên quan đến thương mại.

Chia sẻ Chênh lệch & Hoa hồng

Bạn nhận đến %72 từ chênh lệch trên mỗi lệnh giao dịch được sao chép bởi follower hay được mở bởi các trader hay leader giới thiệu từ bạn. Khi số lượng giao dịch mu abans hoặc sao chép của khách tăng trong một tháng, tỷ lệ hoa hồng của bạn cũng tăng theo. Doanh thu của bạn chỉ bị giới hạn bởi sự chăm chỉ của riêng ban! Các khoản hoa hồng trên mỗi giao dịch được minh hoạ rõ ràng trong Phần Thu Nhập Của Partner.

72 %

Tính Phần Thưởng Partner Của Bạn

  • Nhận $14.4 từ chênh lệch chia sẻ EURUSD
  • Lên đến $7.5 từ chia sẻ hoa hồng khi mở lệnh
  • Lên đến $8 từ hoa hồng sao chép của Share4you
  • Thúc đẩy các dịch vụ của Share4you và Forex4you
  • Hoàn tiền (tự động) cho khách của bạn
  • Không giới hạn hoa hồng mỗi khách
Khước từ trách nhiệm

Phần thường trên mỗi khách được chỉ định chọn sao chép cùng một Leader hoặc chiến lược không vượt quá 20% tổng hoa hồng của đối tác. Đó là điều kiện cần thiết để đối tác nhận được tỷ lệ phần trăm chia sẻ chênh lệch cao hơn.

Tính phần thưởng của bạn
27’450$

Chia sẻ sao chép hoa hồng của Share4you

Mỗi leader chọn chia sẻ hoa hồng ($2, $4, $6 hoặc $8 mỗi lot) mà họ sẵn sàng trả cho partner cho mỗi lot tiêu chuẩn được sao chép bởi các follower. Tỷ lệ mặc định từ 5 đến 3, trong đó 3 là chia sẻ hoa hồng sao chép của partner và 5 là của leader. Do đó, mỗi khi một follower sao chép một lệnh giao dịch, chia sẻ này có thể khác nhau tuỳ thuộc vào leader mà follower sao chép.

Lưu ý quan trọngt

Có một mức tối thiểu của đơn hàng trong pips (điểm giao dịch tối thiểu hoặc MTP), là mức giao dịch bạn nên có để có được hoa hồng. Về những đơn hàng sao chép từ leader với tài khoản cent và classic hoặc các giao dịch MTP được mở thủ công đang được sử dụng trong các khoản thanh toán mở rộng. Chính sách Không áp dụng MTP có thể được áp dụng cho một số tài khoản Đối tác, theo quyết định của Công ty.

Chương trình dành cho Đại Lý đang được cấp theo yêu cầu cho Bộ Phận Dịch vụ Khách Hàng của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng thông qua cuộc gọi điện thoại, trò chuyện trực tuyến hoặc thông qua email.